Sacombank-SBS: Thông báo lịch nghỉ Tết
24/01/2022 12:52:22 CH       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-    Số: …../2022/TB-SBS                    Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2022
-    No.: …./2022/TB-SBS                    Ho Chi Minh City, 18th Jan 2022

THÔNG BÁO
 

V/v nghỉ giao dịch nhân dịp Tết Âm Lịch 2022
 

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG
 

•    Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc hội;
•    Căn cứ Thông báo số 3299/TB-SGDHN ngày 03/11/2021 của SGD Chứng khoán Hà Nội; Thông báo số 2168/TB-SGDHCM ngày 21/12/2021 của SGD Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (“Sacombank-SBS”) xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng thời gian nghỉ giao dịch nhân dịp Tết Âm Lịch 2022 như sau :
•         Thời gian nghỉ: Từ Thứ Hai ngày 31/01/2022 (29 Tết Âm Lịch) đến hết Thứ Sáu ngày 04/02/2022 (mùng 4 Tết Âm Lịch)
•         Thời gian giao dịch trở lại: Thứ Hai ngày 07/02/2022 (mùng 7 Tết Âm Lịch)
 

Sacombank-SBS kính chúc Quý Khách hàng cùng gia đình những ngày nghỉ Tết vui vẻ và hạnh phúc.
 

Trân trọng.
Best Regards.

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật