Quan hệ Nhà đầu tư

Cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín giao dịch trên thị trường UPCoM tại SGDCK Hà Nội từ ngày 28/04/2014 với mã chứng khoán: SBS. Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên: 900 đồng/cổ phiếu

Từ ngày:
Đến ngày:
Báo cáo thường niên 2015 15/04/2016
Sacombank-SBS công bố Báo cáo thường niên năm 2015
Tin nổi bật