Quan hệ Nhà đầu tư

Cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín giao dịch trên thị trường UPCoM tại SGDCK Hà Nội từ ngày 28/04/2014 với mã chứng khoán: SBS. Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên: 900 đồng/cổ phiếu

UPCOM : SBS Ngày cập nhật 23/06/2024
6,70
0,00 0,00%)
Mở cửa 0,00 Thị giá vốn 468.642.000 PE 0,94x
Cao nhất 0,00 Cao nhất trong 52 tuần 0,00 PB 2,39x
Thấp nhất 0,00 Thấp nhất trong 52 tuần 0,00 PS 3,51x
KL 72.330 ROE -18,38% Số cổ phiếu đang lưu hành 126.660.000
Khối lượng trung bình (10 ngày) 112.891 ROA 0,60% Room NĐTNN 61.506.938
Thị giá vốn 468.642.000
Mở cửa 3,70
Tham chiếu 6,60
Biến động 52 tuần 1,20 - 4,40
Khối lượng trung bình (10 ngày) 221.979
Room NĐTNN 61.506.938
ROE -1838,24%
Số cổ phiếu đang lưu hành 126.660.000
PE 0,94x
PS 3,51x
PB 2,39x
EPS 3,951
EPS pha loãng (12 tháng) 3,951
ROA 59,61%