Về SBS

Được thành lập vào cuối năm 2006, SBS là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam cung cấp trọn gói các dịch vụ như Môi giới, Tư vấn, Phân tích và Ngân hàng đầu tư với chất lượng tốt nhất cho thị trường vốn. SBS là công ty chứng khoán hai năm liên tiếp được tổ chức The Asset (Hong Kong) trao tặng danh hiệu “Dịch vụ Ngân hàng đầu tư trong nước tốt nhất Việt Nam” 2009 và 2010.

Hội đồng quản trị

Thành viên

Chức vụ

Bằng cấp

Ông PHAN QUỐC HUỲNH Chủ tịch Hội đồng quản trị SBS Cử nhân Luật
Ông DƯƠNG MẠNH HÙNG Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị SBS Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Ông TRẦN NGỌC TUẤN
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thạc sỹ tài chính
Ông TRẦN VĂN ĐÌNH
Thành viên HĐQT độc lập
Cử nhân Luật
Ông ĐINH HOÀI NAM
Thành viên HĐQT độc lập
Cử nhân Luật


Ban Tổng giám đốc

Thành viên

Chức vụ

Bằng cấp

Ông DƯƠNG MẠNH HÙNG Tổng Giám đốc
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Ông TRẦN NGỌC LƯỢM Phó Tổng Giám đốc
Thạc sỹ tài chính

Ban Giám đốc chi nhánh

Thành viên

Chức vụ

Bằng cấp

Ông NGUYỄN VĂN THÀNH Giám đốc chi nhánh Hà Nội Thạc sỹ kinh tế
Ông HUỲNH TỐNG NGUYÊN Giám đốc chi nhánh Sài Gòn
Cử nhân kinh tế


Ban kiểm soát

Thành viên

Chức vụ

Bằng cấp

Bà LÊ HUỲNH HỒNG Trưởng Ban kiểm soát Cử nhân kinh tế-Luật
Ông LƯU THANH HÙNG Thành viên Ban kiểm soát Thạc sỹ Tài chính
Ông LƯU ANH ĐỨC Thành viên Ban kiểm soát Cử nhân kinh tếMở tài khoản

Nhanh chóng mở tài khoản tại SBS để sử dụng các tiện ích..

  • Giao diện thân thiện, hấp dẫn
  • Tính năng nổi trội, dễ dàng truy cập từ bất cứ đâu
  • Kiểm soát danh mục đầu tư
Open Account

Mở tài khoản

Mở tài khoản

Mở tài khoản