Môi giới

“Là một trong những công ty chứng khoán liên tục ứng dụng các sản phẩm mới trong hoạt động môi giới chứng khoán, đi đầu trong việc mở rộng phạm vi hoạt động ra khu vực như Singapore (2009), Lào, Campuchia (2010)… SBS vẫn luôn là cái tên khiến giới chứng khoán phải dõi theo bởi những lối đi riêng mà nó khởi xướng cho thị trường tài chính Việt Nam.”

Thomson Reuters bình chọn Top 3 về Môi Giới 2010

Xây dựng hoàn chỉnh các sản phẩm - dịch vụ môi giới đa dạng, SBS đảm bảo tốt vai trò môi giới chứng khoán cho mọi đối tượng nhà đầu tư với những khác biệt về nhu cầu đầu tư, vị trí địa lý và phân loại nhóm khách hàng (từ cá nhân đến tổ chức, từ trong nước đến nước ngoài).


  • Môi giới giao dịch chứng khoán
  • Ứng trước tiền bán chứng khoán
  • Cầm cố chứng khoán niêm yết
  • Lưu ký chứng khoán
  • Giao dịch thị trường UPCoM các doanh nghiệp chưa niêm yết
  • Dịch vụ quản lý sổ cổ đông

Non-share markets

Ghi chú: 01 lô chứng khoán là 10 cổ phiếu; 100 trái phiếu.

STT

Loại dịch vụ

Mức phí

I PHÍ GIAO DỊCH % phí x Giá trị giao dịch
1 Giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ  
  -    Tổng GTGD trên 2.5 tỷ đồng/ ngày 0.25%
  -    Tổng GTGD trên 1.5 tỷ đến 2.5 tỷ đồng/ ngày 0.30%
  -    Tổng GTGD trên 500 triệu đến 1.5 tỷ đồng/ ngày 0.35%
  -    Tổng GTGD đến 500 triệu đồng/ ngày 0.40%
2 Giao dịch trái phiếu từ 0.02% đến 0.1%
3 Giao dịch chứng khoán đại chúng chưa niêm yết, các trường hợp chuyển quyền sở hữu được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp nhận 0.35% GTGD/1 giao dịch (tối thiểu 100.000 đồng/1 hồ sơ)
4 Biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán 0.35% GTGD/1 giao dịch (tối thiểu 100.000 đồng/1 hồ sơ)
II PHÍ PHONG TOẢ CHỨNG KHOÁN  
  -    Phí phong toả + giải toả Chứng khoán
200.000 đồng/1 lần
  -    Phí quản lý chứng khoán phong toả
3 đồng/01 lô CK/ tháng x Tổng số lô CK (tối thiểu 100.000 đồng/ hồ sơ. )
III PHÍ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN (thu hộ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam)  
  -    Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền
0,27 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng
  -    Trái phiếu 0,18 đồng/trái phiếu/tháng
IV PHÍ CHUYỂN KHOẢN CHỨNG KHOÁN 1,3 đồng/chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã (tối thiểu 100.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán)
V PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA 100.000 đồng/1 hồ sơ
VI PHÍ RÚT CHỨNG KHOÁN 100.000 đồng/1 hồ sơ
VII PHÍ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN Cá nhân trong nước: 100.000 đồng/1 hồ sơ
Tổ chức, Nước ngoài: 1.000.000 đồng/1 hồ sơ

 

Mở tài khoản

Nhanh chóng mở tài khoản tại SBS để sử dụng các tiện ích..

  • Giao diện thân thiện, hấp dẫn
  • Tính năng nổi trội, dễ dàng truy cập từ bất cứ đâu
  • Kiểm soát danh mục đầu tư
Open Account

Mở tài khoản

Mở tài khoản

Mở tài khoản