Hướng dẫn nộp tiền rút tiền

I.                   Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản chứng khoán SBS

1.   Khách hàng chuyển tiền online từ tài khoản của khách hàng tại Ngân hàng Sacombank vào tài khoản chứng khoán theo hướng dẫn .... chi tiết.

2.    Khách hàng nộp tiền mặt, chuyển tiền tại quầy hoặc chuyển khoản online từ tài khoản của khách hàng tại các Ngân hàng bất kỳ vào tài khoản công ty chứng khoán SBS mở tại các Ngân hàng (theo Danh sách Ngân hàng bên dưới).

-       Thông tin nộp tiền/ chuyển tiền như sau:

-       Nội dung: Nộp 017Cxxxxxx ABC

Trong đó:

 017Cxxxxxx số tài khoản chứng khoán tại SBS

ABC Họ tên đầy đủ Chủ tài khoản ( thể viết không dấu)

o    dụ: Nộp 017C001234 Nguyễn Văn An

-       Danh sách Ngân hàng: Chi tiết về tên người thụ hưởng, số tài khoản, tên Ngân hàng chi nhánh/phòng giao dịch:

STT

TÊN NGƯỜI THỤ HƯỞNG

SỐ TÀI KHOẢN THỤ HƯỞNG

NGÂN HÀNG THỤ HƯỞNG

TÊN CHI NHÁNH/PGD

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS

060005984524

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

(Sacombank)

PGD Nam Kỳ Khởi Nghĩa – TPHCM

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS

040002455678

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

(Sacombank)

PGD Hoàng Diệu - TP Đà Nẵng

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS

070011800252

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

(Sacombank)

PGD 3/2 Cần Thơ - TP Cần Thơ

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS

3130905804

Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam

(BIDV)

CN Bắc Sài Gòn - TP HCM

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS

1607201010932

Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn

(Agribank)

CN Phan Đình Phùng - TP HCM

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS

037.1000.497897

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

(Vietcombank)

CN Tân Định - TP HCM

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS

139399

Ngân hàng TMCP Nam Á

(NamABank)

CN Tân Định - TP HCM

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS

21079999

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

(Eximbank)

PGD Xuân Thuỷ – TP HCM

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS
- Chi nhánh Nội

020093456999

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

(Sacombank)

PGD Giảng - TP Nội

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS
- Chi nhánh Nội

020073695555

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

(Sacombank)

CN Từ Liêm - TP Nội

11

Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS
- Chi nhánh Nội

020090832868

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

(Sacombank)

CN Nội - TP Nội

12

Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS
- Chi nhánh Nội

1280336626

Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam

(BIDV)

BIDV - CN Tràng Tiền Nội

13

Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS
- Chi nhánh Nội

1221405280

Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam

(BIDV)

CN Thành - TP Nội

14

Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS
- Chi nhánh Nội

145001536579

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

(Vietinbank)

PGD Phố Huế - TP Nội

15

Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS
- Chi nhánh Nội

9955 668 99999

Ngân hàng TMCP Quân Đội

(MBBank)

Chi nhánh Giải Phóng - TP Nội

16

Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS
- Chi nhánh Nội

99399999

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

(EximBank)

PGD Nguyễn Du - TP Nội

II.                Hướng dẫn Rút/chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán:

Khách hàng liên hệ quầy Quản tài khoản của công ty chứng khoán SBS để thực hiện thủ tục rút hoặc chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán.

1.      Đối với khách hàng nhân:

o   Hồ gồm:

-       CMND/Hộ chiếu: Bản gốc

-       Giấy yêu cầu chuyển khoản (theo mẫu của chứng khoán SBS được cung cấp tại quầy) 

2.      Đối với khách hàng tổ chức:

o    Hồ gồm:

-       Giấy giới thiệu (ghi Tên, số CMND/hộ chiếu người được giới thiệu, nội dung công việc: đến làm lệnh rút/ chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán (ghi cụ thể số TKCK))

-       CMND/Hộ chiếu: Bản gốc

-       Giấy yêu cầu chuyển khoản khoản (theo mẫu của chứng khoán SBS được cung cấp tại quầy)

3.      Ngoài ra, Khách hàng thể thực hiện việc chuyển tiền trực tuyến Strade ứng dụng SBS Mobile Trade theo hướng dẫnchi tiết