THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÀ AN GIANG
HOSE - 10/09/2020 12:00:00 SA       

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÀ AN GIANG
Địa chỉ: Số 360 Lý Thái Tổ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Điện thoại: 0296.3846379
2. Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (tuân thủ quy định pháp luật có liên quan trong quá trình hoạt động); Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;…
3. Vốn điều lệ dự kiến: 167.520.000.000 đồng, tương đương 16.752.000 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần) Trong đó:
- Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 10.721.280 cổ phần (chiếm 64% vốn điều lệ).
- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần
- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 729.200 cổ phần (chiếm 4,35% vốn điều lệ).
- Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 10.000 cổ phần (chiếm 0,06% vốn điều lệ).
- Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 5.291.520 cổ phần (chiếm 31,59% vốn điều lệ).
4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 5.291.520 cổ phần, chiếm 31,59% vốn điều lệ.
5. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và ngoài nước đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Phà An Giang do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.
6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
7. Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông - Giá khởi điểm: 16.720 đồng/cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 5.291.520 cổ phần.
9. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Phà An Giang do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.
10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 10/09/2020 đến 16h00 ngày 01/10/2020 tại các Đại lý đấu giá.
11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 07/10/2020 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
12. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 09/10/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 10/10/2020 đến ngày 19/10/2020 tại các Đại lý đấu giá.
14. Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020 tại các Đại lý đấu giá.
Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website sau: Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang (http://vpubnd.angiang.gov.vn); Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (http://www.dag.vn;) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn) và các đại lý đấu giá

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật