SBS Công Bố Thông Tin Quyết định hành chính của UBCKNN
SBS - 09/02/2021 12:00:00 SA       

Ngày 09/02/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) đã nhận được Quyết định số 60/QĐ-XPVPHC ngày 05/02/2021 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước v/v xử phạt vi phạm hành chính.

Tệp đính kèm:  SBS_QD XuPhatViPhamHanhChinh.pdf
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật